ความสำเร็จ

บ้าน > ความสำเร็จ

ความสำเร็จ

ในปี 2556 "The Best Synergy Award" จาก Huawei Technology Co. , Ltd.

ในปี 2554 "รางวัลการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดแห่งเอเชียแปซิฟิก" จากกลุ่ม บริษัท อีเมอร์สัน

ในปี 2554 "The Annual Excellent Supplier" จาก Emerson Network Power Co. , Ltd.

ในปี 2553 "The Annual Excellent Supplier" จาก Emerson Network Power Co. , Ltd.

ในปี 2552 "Global Optimization Supplier" จาก Emerson Network Power Co. , Ltd.

"รางวัลความสำเร็จพิเศษ" ประจำปี 2551 จาก บริษัท อีเมอร์สันเน็ตเวิร์คพาวเวอร์ จำกัด


Jiancheng Electronics Co., Ltd.

Jiancheng Electronics Co., Ltd.

การแชท