กรณี

บ้าน > กรณี

เรากลายเป็นซัพพลายเออร์ให้กับ NOKIA ในเดือนกรกฎาคม 2019

เราเริ่มมีความร่วมมือทางธุรกิจกับ NOKIA ในเดือนกรกฎาคม 2020

เราให้บริการโมดูล Lab Micro ชั้นวางเซิร์ฟเวอร์และตู้แบตเตอรี่เป็นหลัก


We became a supplier for NOKIA in Jul, 2019

การแชท